Skip to main content

Kiểm tra dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cao Lộc (thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn)

Ngày 23/4/2024, Đoàn Kiểm tra số 3 do đồng chí Nguyễn Duy Đông, Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cao Lộc (thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn). Tham gia Đoàn Kiểm tra còn có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; đại diện Trung tâm y tế huyện Cao Lộc; Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án.

Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cao Lộc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư trên 27 tỷ đồng, với quy mô: Xây mới nhà hành chính, kết hợp điều trị nội trú 06 tầng với quy mô 35 giường bệnh có diện tích xây dựng 506,24 m2, tổng diện tích sàn 3.037,44 m2 và Cải tạo, sửa chữa khu nhà B (gồm 02 khối nhà 03 tầng + 01 khối nhà 01 tầng) diện tích xây dựng 650,34 m2, tổng diện tích sàn 3.490 m2. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2024.

1

Hình ảnh công trình xây dựng 06 tầng

Đến nay, Cải tạo, sửa chữa khu nhà B đã thi công xong và tạm bàn giao cho đơn vị đưa vào sử dụng. Nhà xây mới 6 tầng: đã thi công xong cơ bản phần thô; hoàn thành công tác trát tường trong; trát tường ngoài nhà đạt 96%; Đang thi công lắp đặt hệ thống đường điện tầng 5; trát tường ngoài nhà tầng 2, ốp lát công trình.

2

Hình ảnh Đoàn Kiểm tra hiện trường dự án

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Đông, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng đoàn Kiểm tra số 3 đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Chủ đầu tư và các chủ thể tham gia dự án đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức  thi công công trình đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại thiếu sót đã được các thành viên Đoàn Kiểm tra chỉ ra. Đồng chí đề nghị:

- Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án tiếp thu toàn bộ các ý kiến về tồn tại, thiếu sót các thành viên Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra tại buổi kiểm tra. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà các Thành viên Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra gồm: công tác thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, công tác vệ sinh môi trường, che chắn công trình trên công trường,  rà soát, bổ sung đầy đủ toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình của dự án, thực hiện công tác giải ngân, bố trí vốn để thực hiện dự án theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra, rà soát đối với các nội dung điều chỉnh để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Về lĩnh vực môi trường: đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục về cấp giấy phép môi trường theo quy định.

- Đối với kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư, Đoàn Kiểm tra tiếp thu và tổng hợp báo cáo kiến nghị UBND tỉnh theo quy định.

 

Nông Văn Duy (Thanh tra Sở Xây dựng)