Skip to main content

Đoàn Kiểm tra số 3 tổ chức kiểm tra dự án Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn

Ngày 14/6/2024, Đoàn Kiểm tra số 3 do Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra dự án Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Tham gia Đoàn Kiểm tra còn có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; đại diện UBND thành phố Lạng Sơn; Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án.

Dự án Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn do Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn làm chủ đầu tư khởi công từ ngày 20/10/2023 với tổng mức đầu tư hơn 38,878 tỷ đồng, với quy mô: Xây dựng mới công trình nhà xưởng thực hành + phòng học, cao 03 tầng, diện tích xây dựng 571m2, tổng diện tích sàn 1.842,4m2; Xây mới nđa năng 01 tầng, diện tích xây dựng và diện tích sàn 823 m2Các hạng mục phụ trợ (gồm: Sân bê tông xung quanh nhà xưởng thực hành + phòng học 03 tầng và nhà đa năng, diện tích 3.398m2; Rãnh thoát nước, dài 153mBể nước 160m3, kết hợp xây nhà máy bơm trên nắp bể); Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy trong và ngoài nhà công trình: xây dựng mới công trình nhà xưởng thực hành + phòng học; nđa năng 01 tầng; Hệ thống thiết bị: máy móc, thiết bị, phương tiện đào tạo thực hành, thiết bị phòng học lý thuyết,… Thời gian thực hiện dự án năm 2022 - 2024.

1

Hình ảnh công trình nhà xưởng thực hành + phòng học  03 tầng và nhà đa năng

Tại thời điểm kiểm tra, Đã hoàn thành xây dựng các hạng mục: (1) Xây dựng nhà xưởng thực hành + phòng học, cao 03 tầng, diện tích xây dựng 571m2, tổng diện tích sàn 1.842,4m2; (2) Xây mới nhà đa năng 01 tầng, diện tích xây dựng và diện tích sàn 823m2; (3) Các hạng mục phụ trợ: Sân bê tông xung quanh nhà xưởng thực hành + phòng học 03 tầng và nhà đa năng; Rãnh thoát nước; Bể nước 160m3, kết hợp xây nhà máy bơm trên nắp bể; hệ thống phòng cháy chữa cháy trong và ngoài nhà và thiết bị mạng, camera, âm thanh; thiết bị học lý thuyết; thiết bị nhà đa năng.

2

Hình ảnh Đoàn Kiểm tra hiện trường dự án

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn Kiểm tra số 3 đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Chủ đầu tư và các chủ thể tham gia dự án đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công công trình đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại thiếu sót đã được các thành viên Đoàn Kiểm tra chỉ ra gồm: Tiến độ giải ngân năm 2024 chưa đảm bảo, đã hết thời gian vận hành chạy thử theo Giấy phép môi trường được cấp chủ đầu tư chưa báo cáo UBND tỉnh về việc thay đổi thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát; thi công một số nội dung chưa đảm bảo theo thiết kế được duyệt; hồ sơ quản lý chất lượng công trình chưa đầy đủ. Trưởng đoàn đề nghị Chủ đầu tư và các chủ thể tham gia dự án:

- Tiếp thu, rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà các Thành viên Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra.

- Nghiêm chỉnh chấp hành về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường, bổ sung đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định.

- Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ theo quy định tại Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh;

- Báo cáo UBND tỉnh về việc thay đổi thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát theo quy định.

 

Nông Văn Duy (Thanh tra Sở Xây dựng)

About