Skip to main content

Tăng Cường Quản Lý Đô Thị và Hoạt Động Xây Dựng Để Hạn Chế Ngập Úng và Sạt Lở

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 6 năm 2024 - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc quản lý đô thị và hoạt động xây dựng tại Lạng Sơn trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Với mục tiêu hạn chế tối đa các sự cố sạt lở và khắc phục tình trạng ngập úng, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của Nhà nước.

1

Ảnh nguồn Internet

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 14 đến 17 tháng 6 năm 2024, khu vực vùng núi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, với cường độ từ 100-150mm/24 giờ. Điều này dẫn đến nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Trước tình hình này, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra các đề nghị cụ thể để ứng phó và hạn chế thiệt hại.

Các biện pháp cụ thể bao gồm:

1. Đối với UBND các huyện, thành phố:

Chú trọng và chủ động hơn trong việc xử lý tình trạng ngập nước khi xảy ra mưa lớn, coi đây là nhiệm vụ cấp bách.

Rà soát, thống kê và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước, xây dựng kế hoạch cụ thể đến cuối năm 2024.

Đưa các dự án chống ngập vào danh mục dự án cấp bách để được ưu tiên bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bố trí kinh phí để xây dựng các tuyến cống đảm bảo thoát nước nhanh khi có mưa lớn kéo dài.

Quản lý chặt chẽ việc xả rác, lấn chiếm hành lang đường bộ, lòng sông, suối, kênh, rạch, và thường xuyên khơi thông dòng chảy.

Theo dõi, cập nhật thông tin dự báo khí tượng, thủy văn và thông báo rộng rãi đến người dân để chủ động ứng phó.

2. Đối với chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư:

Lựa chọn các nhà thầu tư vấn có đủ kinh nghiệm để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt chú trọng đến hệ thống thoát nước.

Rà soát hệ thống thoát nước của các dự án, kịp thời điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống thoát nước và đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực, tổ chức nghiệm thu các công trình xây dựng đã hoàn thành.

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn kêu gọi các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các biện pháp này để đảm bảo an toàn và phát triển bền vững cho tỉnh. Việc tăng cường quản lý đô thị và hoạt động xây dựng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống.

About