Skip to main content

Đường dây nóng

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin

Số điện thoại đường dây nóng: 0888.630.656 do chánh Văn phòng Sở Xây dựng quản lý.

2. Địa chỉ Gmail hoặc trang mạng xã hội fanpage:

- Địa chỉ Gmail: soxaydunglangson@gmail.com

- Zalo: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

- Facebook: Sở Xây Dựng LS

3. Thời gian tiếp nhận thông tin:

Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu thực hiện từ ngày 25/6/2020.