Skip to main content

Thông tin người phái ngôn Báo chí

Người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Duy Đông Giám đốc Sở Xây dựng 0913.396.669 dongnd@langson.gov.vn

About