Skip to main content
Trích yếu Công văn số 454/SXD-QHKT&PTĐT, ngày 13/3/2024 V/v hướng dẫn về quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư trên địa bàn
Số hiệu văn bản
454/SXD-QHKT&PTĐT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng