Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NĐ SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14/05/2013 VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG