Skip to main content
Trích yếu Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số hiệu văn bản
94/QĐ-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Sở Xây dựng