Skip to main content
Trích yếu Thông báo về việc thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi pham hành chính về xây dựng
Số hiệu văn bản
41/TB-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng