Skip to main content
Trích yếu Công văn 1697/SXD-QLXD V/v Phối hợp công tác quản lý nhà nước về VLXD và công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản
1697/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn Bản ngành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng