Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra dự án Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Đoàn kiểm tra số 2

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021.

Ngày 28/7/2021, Đoàn Kiểm tra số 2 của UBND tỉnh do đồng chí Trương Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng Đoàn, đã tổ chức kiểm tra đối với dự án đầu tư xây dựng công trình: Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cùng tham dự kiểm tra có đại diện các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ đầu tư dự án (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn).

Dự án Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, theo đó dự án có quy mô rà phá bom mìn, vật nổ trong toàn tỉnh với diện tích 8.142ha. Tổng mức đầu tư dự án 234.672.587.000,0 đồng.