Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

NĐ SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12/04/2012 VỀ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG