Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hướng dẫn các trường hợp và nội dung thành phần hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng