Skip to main content
OK

Họp thẩm định một đô nhiệm vụ quy hoạch

Ngày 13/11/2020, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp thẩm định một số nội dung Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn các huyện Lộc Bình, Văn Quan, Hữu Lũng

Subscribe to Thông tin quy hoạch