Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

TT quy định chi tiết một số điều của NĐ số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của CP về Xd, quản ý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và TT BĐS