Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Số:451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017, Quyết định công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình