Skip to main content
Trích yếu Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
1271/SVHTTDL-BQLCVĐC
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng

About