Skip to main content
Trích yếu V/v công bố thiết kế mẫu công trình Nhà làm việc + doanh trại, Trụ sở Công an cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030
Số hiệu văn bản
372/TB-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng

About