Skip to main content
Trích yếu Thông báo kết quả sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (đợt 05)
Số hiệu văn bản
338/TB-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng

About