Skip to main content
Trích yếu V/v tăng cường công tác tham mưu các nhiệm vụ của Sở Xây dựng 6 tháng cuối năm 2024.
Số hiệu văn bản
1209/SXD-VP
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng