Skip to main content
Trích yếu Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Hà Vũ Khôi
Số hiệu văn bản
311/TB-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng