Skip to main content
Trích yếu Về việc thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
1154/SXD-HTKT&VLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng