Skip to main content
Trích yếu V/v Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.
Số hiệu văn bản
1131/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng