Skip to main content
Trích yếu V/v đôn đốc báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024
Số hiệu văn bản
1092/SXD-TTr
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng