Skip to main content
Trích yếu V/v tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
1071/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng