Skip to main content
Trích yếu Xem xét hồ sơ đề nghị công bố giá sản phẩm VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
995/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng