Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024
Số hiệu văn bản
39/KH-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Sở Xây dựng