Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2024
Số hiệu văn bản
40/KH-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Sở Xây dựng