Skip to main content
Trích yếu Thông tin về việc thi tuyển phương án kiến trúc công trình Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng thuộc dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng)
Số hiệu văn bản
507/BQLDA-QLDA2
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng