Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 15/4/2024 Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Xây dựng
Số hiệu văn bản
99/QĐ-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Sở Xây dựng