Skip to main content
Trích yếu Công văn số 757/SXD-QLXD ngày 15/4/2024 V/v hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép xây dựng dự án: Nhà máy sản xuất túi PP Spunbond không dệt
Số hiệu văn bản
757/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng