Skip to main content
Trích yếu Công văn số 665/SXD-HTKT&VLXD ngày 04/4/2024 V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước.
Số hiệu văn bản
665/SXD-HTKT&VLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng