Skip to main content
Trích yếu Hướng dẫnsố 02/HD-SXD ngày 01/4/2024 Về hướng dẫn Triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
02/HD-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Hướng dẫn
Văn bản của
Sở Xây dựng