Skip to main content
Trích yếu Công văn số 603/SXD-HTKT&VLXD, Ngày 28/3/2024 V/v tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản
603/SXD-HTKT&VLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng