Skip to main content
Trích yếu V/v tăng cường công tác quản lýđảm bảo an toàn lao động trongthi công xây dựng trên địa bàntỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
282/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng