Skip to main content
Trích yếu Thông báo số 354/TB-SXD, ngày 20/11/2023 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản
354/TB-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng