Skip to main content
Trích yếu Công văn số 2135/SXD-QHKT&PTĐT ngày 24/10/2023 V/v hướng dẫn thực hiện lập quy hoạch chi tiết nhà máy nước LAWACO
Số hiệu văn bản
2135/SXD-QHKT&PTĐT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng