Skip to main content
Trích yếu Thông báo số 273/TB-SXD ngày 11/9/2023 về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (đợt 8)
Số hiệu văn bản
273/TB-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Sở Xây dựng