Skip to main content
Trích yếu Về việc đăng kí danh sách tham dự Hội nghị tập huấn phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Số hiệu văn bản
1709/SXD-TTr
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng