Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2023 - 2030 của Sở Xây dựng
Số hiệu văn bản
52/KH-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Kế hoạch
Văn bản của
Sở Xây dựng