Skip to main content
Trích yếu Công văn số 1656/SXD-QLXD ngày 25/8/2023 V/v chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Số hiệu văn bản
1656/SXD-QLXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Sở Xây dựng