Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số liệu trong Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo QĐ số 2107/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh LS