Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

QUYẾT ĐỊNH SỐ 79/QĐ-BXD NGÀY 15/2/2017, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG