Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

THÔNG TƯ SỐ 02/2017/TT-BXD NGÀY 31/3/2017, VỀ HƯỚNG DẪN QUY HOẠCH NÔNG THÔN.