Skip to main content
Trích yếu QĐ 16/2021/QĐ-UBND Quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
16/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn Bản ngành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh