Skip to main content
Trích yếu Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công XD trên địa bàn Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
04/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn Bản ngành
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Tỉnh