Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.