Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 03-07 năm 2022

Thứ/ngày

Người thực hiện

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai

03/01

Giám đốc

Nguyễn Sỹ Tân

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Duy Đông

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Mạnh Tuấn

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Trương Trung Hiếu

S

 

 

C

 

 

Thứ Ba

04/01

Giám đốc

Nguyễn Sỹ Tân

S

Xem xét ý tưởng Quy hoạch chung Khu công nghiệp –đô thị -dịch vụ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000

Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh

C

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Duy Đông

S

Xem xét ý tưởng Quy hoạch chung Khu công nghiệp –đô thị -dịch vụ Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000

Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh

C

Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định và xem xét một số nội dung (ngày 04/01/2022)

Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh (tầng 3)

Phó Giám đốc

Nguyễn Mạnh Tuấn

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Trương Trung Hiếu

S

 

 

C

Họp xem xét một số nội dung liên quan đến dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Phòng họp tầng 4 trụ sở UBND tỉnh

Thứ Tư

05/01

Giám đốc

Nguyễn Sỹ Tân

S

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022

phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh

C

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022

phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh

Phó Giám đốc

Nguyễn Duy Đông

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Mạnh Tuấn

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Trương Trung Hiếu

S

 

 

C

 

 

Thứ Năm

06/01

Giám đốc

Nguyễn Sỹ Tân

S

 

 

C

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị; lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn; lập, điều chỉnh danh mục công trình Kiến trúc có giá trị trên địa bàn quản lý; xem xét việc đề nghị bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; Dự và báo cáo tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 15

Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh; Phòng họp Ban Thường vụ, tầng 3, Trụ sở Tỉnh uỷ

Phó Giám đốc

Nguyễn Duy Đông

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Mạnh Tuấn

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Trương Trung Hiếu

S

 

 

C

 

 

Thứ Sáu

07/01

Giám đốc

Nguyễn Sỹ Tân

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Duy Đông

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Mạnh Tuấn

S

 

 

C

 

 

Phó Giám đốc

Trương Trung Hiếu

S

 

 

C