Skip to main content

Họp thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch

Chiều ngày 29/12/2021, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 và đồ án quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn chủ trì cuộc họp.

1. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 nhằm khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực, tận dụng các cơ hội để đầu tư xây dựng được đô thị khang trang, xác định là thị trấn huyện lỵ, đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ phía Tây của tỉnh Lạng Sơn, có ý nghĩa chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị xã hội và an ninh quốc phòng, đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của khu vực và các xã lân cận.

1

Đơn vị tư vấn trình bày đồ án quy hoạch

2. Đối với quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 sẽ góp phần tăng tính kết nối, nhằm khai thác, bảo vệ được các giá trị về thiên nhiên, văn hóa, phát triển du lịch khu vực và tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo cho du lịch Lạng Sơn. Kết hợp với các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn góp phần tạo ra tuyến du lịch liên hoàn thuộc thành phố Lạng Sơn. Khác thác hiệu quả tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa khu vực thác Soong Cau, suối Quảng Lạc, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn cho hoạt động du lịch, nghỉ ngơi và giải trí.

2

Đồng chí Phó Chủ tịch kết luận cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc lập đồ án quy hoạch chung đối với thị trấn Bình Gia là cơ sở pháp lý cho việc lập các đồ án quy hoạch chi tiết, tạo môi trường thu hút đầu tư và lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thị trấn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới. Đồ án quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500sẽ góp phần phát triển nhanh và bền vững thành phố Lạng Sơn. Làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của thành phố, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người tỉnh Lạng Sơn. Do vậy, đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện theo các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng thẩm định. Sở Xây dựng túc tiếp thu và hoàn thiện các nhiệm vụ quy hoạch./.

 

Phòng QHKT&PTĐT