Skip to main content

Đại hội Kiến trúc sư tỉnh Lạng Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2021-2025

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2021, Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2021-2025.

1

Đ/c Nguyễn Sỹ Tân Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hội KTS tỉnh Lạng Sơn là tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp của những người làm công tác kiến trúc, quy hoạch xây dựng đang làm việc, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Hội hiện có 32 thành viên.

2

Toàn cảnh Hội nghị

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội KTS tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác hội có nhiều kết quả tích cực.

 

3

BCH Hội KTS nhiệm kỳ 2021-2025

Đặc biệt, từ tháng 6/2019, Hội KTS đã trở thành thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh, tham gia thẩm định các đồ án quy hoạch và dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Từ đó đến nay, hội đã tham gia thẩm định 60 đồ án, góp ý cấp huyện quy hoạch xây dựng nông thôn mới 5 đồ án; cử hội viên tư vấn và tham gia các hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc của nhiều công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh như Trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, trụ sở một số xã… Qua đó, góp phần vào công tác quy hoạch, xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.  

Hội Kiến trúc sư tỉnh Lạng Sơn.