Skip to main content
Trích yếu Quyết định Phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 ( Đợt 2 tháng 12)
Số hiệu văn bản
357/QĐ-SXD
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Thông báo
Loại văn bản
Quyết định
Văn bản của
Sở Xây dựng